image/svg+xml

Řešení pro telefony se systémem Android

Google Play

Funkce

Identifikuje hovory - poskytne informaci, kdo Vám volá, ještě před přijetím hovoru - identifikuje otravné, podvodné a firemní volání

Historie hovorů - zaznamená historii hovorů (příchozí, odchozí, nedovoláno, …..)

Napojení na databázi firem a databázi podvodných čísel - služba prováže historii hovorů s firemní databází Expanzo.com, vaší databází kontaktů a databázi otravných a nebezpečných volání.

Aktivace aplikace ze strany sledovaného - sledovaný může aktivovat sledování historie hovoru, nadřízený má přehled o čase, kdy byla aplikace neaktivní.

Statistiky volání - získáte přehled o tom, kolik zákazníků obchodníci za den osloví a kolik času s nimi stráví. Víte, kteří zaměstnanci pracují a kteří ne.

Naše služba Vás vyjde levněji než 2 hodiny zaměstnance, který nepracuje

Výhody

Přinese okamžitý přehled o historii volání

Nadřízený ihned vidí, jestli obchodník pracuje a nemusí čekat na měsíční výpis od operátora.

Propojí volání s databází

Historii volání zobrazí s rozšiřujícími informacemi z Vaší databáze kontaktů nebo z databáze Expanzo.com. Okamžitě tak víte, jestli se volají firemní kontakty nebo řeší soukromé hovory.

Rozšířená historie volání

Na rozdíl od běžných výpisu hovorů od operátora budete mít přehled o příchozích, odchozích, nedovolaných a zmeškaných hovorech.

Monitoring pod kontrolou sledovaného

Aktivaci monitoringu hovoru ovládá přímo sledovaný. Nadřízený má okamžitý přehled v jaký čas byla aplikace aktivní, jestli zaměstnanec pracuje, a nebo má důvod mít monitoring vypnutý.

Umožní účinnou kontrolu pracovníků po telefonu

Systém Vám umožní kontrolu všech pracovníků, kteří pracují po telefonu a aktivně pracují se zákazníky. Vidíte, jestli aktivně nabízí, nebo jen čekají na příchozí hovor. Zjistíte, zda jsou zaměstnanci plně vytíženi po celý den, nebo jich máte zbytečně mnoho.

Zvýší možnost využití práce z domova

Díky snadné kontrole externích pracovníků (obchodníci, operátoři, zákaznická podpora), můžete efektivněji využít formu práce z domova. V době vysoké zaměstnanosti tak můžete využít nový zdroj pracovníků a zároveň stávajícím nabídnout benefit ve formě home office.

Poskytne informace o příchozím hovoru

Pracovníci budou vědět kdo volá ještě před přijetím hovoru a lépe se tak připraví na následující jednání.

Zvýší informovanost Vašich obchodníků

Díky napojení na databázi Expanzo.com je možné dohledat další informace o firmách jako je obrat, počet zaměstnanců, vedení firmy atd.

Mobilní aplikace identifikuje příchozí hovory ještě před přijetím. Nebude nutné zjišťovat kdo a z jaké firmy volá a zvýší se tak rychlost a profesionalita jednání.

Expanzo - Monitoring hovorů je jedním z projektů firmy DHO s.r.o., která se zabývá vývojem řešení zvyšujících efektivitu firem.

Kromě služby monitoringu historie hovorů, která zvyšuje přehled o historii volání zaměstnanců, nabízíme následující řešení:

LogBookie logo

Automatizovaný systém pro monitoring firemních vozidel a vytváření knihy jízd.
Díky našemu řešení máte okamžitý přehled o vozovém parku, poloze a jízdách zaměstnanců

LogBookie
Expanzo logo

Jedna z největších databází firem z celého světa a největší volně dostupná databáze firem v České a Slovenské republice.
Řešení nabízí sestavení a nákup domácích i zahraničních databází firem na míru.

Expanzo